English

 Deutsch

In Amerika is er - aangespoord door het Metropolitan Museum of Art - al jarenlang een discussie gaande over de vraag of witte kunstenaars überhaupt zwarte mensen mogen portretteren. 

Naar verluidt zouden "zwarte vrouwenlichamen nog steeds geconsumeerd en door iedereen aangestaard, begeerd, veracht, ontleed en verminkt worden". 
En kunst zou dit bevorderen door portretten en naakten van zwarte mensen.

Ikzelf vind deze hele discussie volkomen hysterisch en overdreven. Triest en armzalig.

Mijn tekening toont een trotse, zelfverzekerde vrouw, die zich bewust is van haar kwaliteiten en ontspannen naar de toekomst kijkt.