English

 Deutsch

Deze tekening toont een vrouw met de naam Chloris, die het symbool is voor de godin van de bloeiende natuur. Haar haar is bedekt met klimop, bloemen en vlinders, die de schoonheid en vruchtbaarheid van de natuur vertegenwoordigen. 

De delicate details en natuurlijke elementen in haar versiering brengen een gevoel van sereniteit en leven in het beeld.